social-phone
social-whatsApp
social-telegram
social-instagram
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "معرفی ابزار های آنالیز بک لینک"

پرکاربرد ترین ابزارهای آنالیز بک لینک و لینک سازی
پرکاربرد ترین ابزارهای آنالیز بک لینک و لینک سازی
به دلیل حساسیت بالای موتور های جست و جو به مبحث لینک سازی و تلاش بر شناسایی لینک های غیر طبیعی و جریمه کردن سایت های خاطی، یکی از استراتژی های کاربردی برای افراد محطاط، بررسی بک لینک های رقبا و پیاده سازی همان استراتژی برای وب سایت خود، زیر این تفکر وجود دارد که سایت x توانسته با کسب بک لینک از یک مجموعه سایت های مشخص رشد پیدا کند و جریمه نشود.