خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "الگوریتم رقص گوگل چیست؟"

الگوریتم رقص گوگل چگونه به افزایش رتبه سایت شما کمک می کند؟
الگوریتم رقص گوگل چگونه به افزایش رتبه سایت شما کمک می کند؟
تغییر نتایج جستجو الگوریتم رقص گوگل (Google Dance Algorithm) نامیده می شود. ظهور الگوریتم رقص گوگل این است که فرصت بهتری برای رتبه بندی نتایج در وب سایت برای تجزیه و تحلیل رفتار و رضایت کاربران وب سایت فراهم کند. این الگوریتم باعث افزایش ناگهانی رتبه بندی نتایج می شود و موقعیت وب سایت شما را در نتایج جستجو تغییر می دهد به گونه ای که وب سایت شما را به صفحه اول جستجو می رساند.